Sommerhilsen fra bestyrelsen

Temaet for Kertemindedage 2019 er ”MURE” i anledning af 30 årsdagen for Berlinmurens fald. Vi kommer omkring mange andre emner, inspireret af begrebet ”mure”.  Det udførlige skriftlige program for Kertemindedage kan fås på biblioteket i august og september. Bemærk, at det er absolut bedst, at købe billetter på forhånd til foredragene på Kerteminde kirkekontor for at sikre sig plads (fra sidst i juli).

Én af Kerteminde Biblioteks bibliotekarer, Ulla Mohr, gik på pension d. 20. juni efter mange års arbejde. Vi vil savne hendes nærvær og hjælpsomhed og ønsker hende alt vel i fremtiden.

Bestyrelsen har udarbejdet en ny informationsfolder om foreningen, som nu ligger frem på Kerteminde Bibliotek. Medlemmer opfordres til at tage den med til potentielle nye medlemmer. En vigtig og vedvarende fokus for foreningen de næste år vil blive engagement i planerne for det nye Kerteminde Bibliotek, – der hvor vi har mulighed for indflydelse. Denne fokus ses tydeligt på folderen – se selv!

Er du interesseret i at deltage i en læsegruppe? Kontakt Inge laurvig-Borch, 65322988.

Kerteminde Biblioteks Venners næste nyhedsbrev udkommer til august.
God sommer !