Om ønsker til biblioteket.

Kerteminde Biblioteks Venner har sammenfattet og offentliggjort foreningens ønsker til biblioteket.

Det er gjort, fordi byrådet planlægger at sælge de eksisterende biblioteksbygninger.

Denne salgsplan er derefter gjort betinget af, at salg først kan ske når der er en plan for erstatningsbibliotek. Dette har tilsammen medført en nødvendig biblioteksdebat.

Vi opfatter en politisk afstemt opfattelse af biblioteksfunktionen som forudsætning for en plan, og har derfor sammensat vores ønsker til funktioner, bygninger og politiske principper som bidrag til den forudsætning.

Det er beskrevet i en lille pamflet der findes i to versioner afhængigt af hvilket medie den læses i.

 1. Til udskrift og foldning som fysisk papir pamflet ==> Papir-pamflet *)
 2. Til læsning online som elektronisk dokument  ===> Online-pamflet

 

Udsagn i pamfletten bygger på en række undersøgelser og viden som ikke refereres specifikt, men kan findes blandt baggrundsmaterialet. Vi har hørt på manges erfaringer og opfattelser, men sammensætningen og konklusionens vægtning er alene udtryk for foreningens meninger og der vil således være referenser med anden opfattelse.

Baggrundsmaterialet består mest af link og henvisninger til andre skrivelser

Kommunal styring

 1. Kerteminde Kommune, Kultur- og fritidsudvalget Visioner, som det vedtagne politiske grundlag debatten hviler på, og skal hvile på. Se ==> sammenfatning
 2. Endvidere, som afgørende for hvem der kan indstille henholdsvis beslutte, hvilke spørgsmål og løsninger der kan gennemføres i forhold til biblioteket. Se ==> kompetancefordelingen

Skrivelser og rapporter fra andre biblioteker

 1. Speciale, biblioteksoplevelsen. Se ==> Oplevelsen og brugeren
 2. Målgruppebaseret viden til bibliteksudvikling. Se ==> Fremtidens-bibliotek
 3. Speciale. Nyt fysisk bibliotek Kolding, i diskursiv kontekst. Se ==> Nyt bibliotek og forventninger
 4. Kommunal rapport, biblioteks udvikling Vesthimmerland. Se ==> vesthimmerland-kogebogen
 5. Kommunal rapport, Fremtidens bibliotek i Svendborg. Se ==> Svendborg Bibliotekssonderinger
 6. Avisartikkel, bibliotekers identitetskrise. Se ==> Politiken-Artikkel

Bibliotek og diverse relateret

 1. Biblioteker og borgerservice rapport. Se ==> BibliotekBorgerservice
 2. Bibliotekets samspil med IT-udvikling. Se ==> Nytænkt biblioteksværktøj
 3. Ombygninger af bygninger til nyt formål. Se ==> guidelines_anbefalinge
 4. Folkebibliotekets værdi for samfundet. Se ==> Folkebibliotekernes_samfundsøkonomiske_værdi
 5. Samarbejde mellem frivillige og det offentlige, samskabelse, Se ==> Idekatalog_frivillige_offentlige
 6. Liv i bymidten og hvor er bymidten. Se ==> detailhandel og bymidte
 7. Blog om biblioteksdebat . Se ==> RRS-feed

Link til Kulturstyrelsen

 1. Kulturarvs projekter, eksempel på projekt muligheder for bevarelse (udløbet). Se ==> kulturarvskommuner,
 2. Pressemelding fra Kulturstyrelsen om service efter behov . Se ==> Udvikler
 3. Rapport. Hvad koster digitaliseringen for borgeren, Hvor betales besparelsen i fysiske bøger. Se ==> Familieudgift
 4. Bøger og litteratur udviklingen. Se ==> Rapport om vilkår

Link til Biblioteksforeningen

 1. Udviklingen i Kommunale besparelser. Se ==> Oversigt
 2. Download rapport. Befolkningsundersøgelsen
 3. Opgave i de mindre samfund. Se ==> Mødestedet
 4. Kultur som attraktionsparameter. Se ==> Kulturudbud

Danmarks Statestik

 1. Udlånstal Kerteminde Bibliotekerne 2010-15. Se ==> Udlånstal Kerteminde
 2. Udlånsstatestik Bibliotek
 3. Folkebibliotek statestik og statestikbanken

Biblioteksbygninger

 1. Modelprogrammer, hvordan laver man sit bibliotek
 2. Liv til fredede bygninger, kulturstyrelsens restaureringsseminar
 3. Kulturens bygninger, inspirationskatalog
 4. Vækstmotor  bibliotek i Sønderborg. For 100 mill  kr kulturhus på havnen.
 5. Lammhult Design og indretningsudstyr

Debat aften sept 2015 i KBV

 1. MLTV optagelse fra debatmøde før pause (indlæg ved Jytte Risager, Fåborg-Midtfyns Biblioteker, Bibliotekschef og Christian Majgaard. MajgaardBranding, Direktør) og efter pause (debat)
 2. Referat fra samme debat aften, download Debataften-om-biblioteksvisioner-sept2015-referatet
 3. Biblioteks Visionens Realisering_v5 oplæg og forhåndannoncering af debatmødet
 4. Biblioteks-Visionens-Realisering_KBV-plakat indkaldelse til debatmøde

 

exlibris-bib-web

Kopi fra Berlingske Weekend Avis

 

PS: Pamflet ?

Se definition i de digitale medier på wikipedia og i den trykte faglitteratur i Den Danske Ordbog

Også en slags illustration af hvorfor den levende letudskiftlige digitale verden bliver anderledes end den trykte verdens med krav og langtidsholdbarhed.

Og “anderledes” udtrykker blot at der er forskel, uden at værdisætte hverken forskellen eller forskellens eksistens.


*) Papir pamflet er et styk A4-landscape med tryk på begge sider.  Begge sider har 5 kolonner. Kolonne 1 foldes ind over bilag A (dvs bilag A og B vender mod hinanden), derefter foldes kolonne 1/2 ind mod kolonne 3/4. Herefter vender forsidekolonnen og resume mod læser og kolonne 5-6 udgør bagsiden.

Resultatet er en publikation som rent fysisk kun kan realiseres på papir, også kun har indhold sammen med det tilhørende digitale materiale, og er på den måde tænkt som illustration af bog/IT samspil.