Kerteminde By Bibliotek

Kerteminde Bibliotek og Kerteminde Kommunes biblioteksservice.

Kerteminde By Bibliotek er resultat af et antal midlertidige placeringer i kommunale bygninger der venter på overgang eller salg til andet formål.

lokla-historisk

Strandgade 5, Bibliotek indtil Lokalhistorisk arkiv flyttede hertil i 1991, og biblioteket blev flyttet til det gamle rådhus

kerteminde_bib_150x140

Langegade 11-13, husede biblioteket indtil kirken og en privat investor købte disse bygninger og biblioteket blev flyttet til det gamle posthus i 2015

kertemindenyebibliotekStrandvejen 4-6, huser indtil videre biblioteket og Turistkontoret. Området er planlagt til boliger og salg, men uden plan for næste placering af biblioteket

Besøg Kerteminde Bibliotekernes  hjemmesiden for oplysninger om åbningstider, udlån, reservationer, arrangementer og maget andet.

Visionen for biblioteker i Kerteminde:

Kultur- og fritidsudvalget kommentar til den overordnede kommunale vision “Natur og Kulturarv – Vækst og Udvikling” i forbindelse med planstrategi 2015, se udvalgsmøde referater

I efteråret 2014 afholdt kommunen en temaaften om biblioteket fremtid.

Resultatet af temaaftenen om Fremtidens Bibliotek i Kerteminde Kommune blev derpå behandlet i kultur- og fritidsudvalget.

Det resulterede i en vedtagelse af en vision med fire mål, samt en række specifikke forslag.

Det hele kan ses på kommunens hjemmeside.

Kerteminde Biblioteks Venner har stor sympati for denne vision og vil naturligvis bidrage til dens realisering. Vi støtter alle tiltag, der fastholder bibliotekets funktion som samlingsstedet for viden, uanset medie (bogform eller digitalt eller debat).

Et meget kort resume fra udvalgsindstillingen og vedtagelsen:

Borgerne ønsker et bibliotek, der er center for kulturelle og sociale arrangementer. Biblioteket skal være base for understøttelse af borgerdrevne aktiviteter, og være et åbent mødested så bibliotekerne indgår i lokale aktiviteter. Set i det perspektiv, har kommunen formuleret en overordnet vision, for fremtidens bibliotek; denne vision skal danne rammen om de aktiviteter, der vil være fokus på.

“Det levende Bibliotek”:

• Brugernes mødested

Bibliotekerne skal understøtte og facilitere de frivillige aktiviteter,   hvor borgere laver noget for borgere.

• Kulturelle partnerskaber

Biblioteket skal søge øget samspil med de øvrige kulturinstitutioner omkring events, mærkedage, festivaler og temaarrangementer, som kan bidrage til at skabe et levende og engagerende kulturliv rundt omkring i kommunen.

• Nærværende faglighed

Fagligheden skal være synlig og nærværende overfor brugerne af biblioteket. Kerteminde Bibliotekerne skal vægte den personlige vejledning og guidning til viden, oplysning og information, og stå til rådighed for grupper og den enkelte bruger.

• Biblioteket ud af biblioteket

Biblioteket skal stille materialer og vejledning til biblioteket til rådighed udenfor de vante rammer. Det kan fx være som ”pop-up biblioteker” i kommunens yderområder, i erhvervsområderne, eller deltagelse på lokale messer.

Fremtidens bibliotek i Kerteminde

Efter formuleringen af denne vision arrangerede Kerteminde Biblioteks Venner et offentligt debatmøde om bibliotekers formål, og løsninger til de ønsker de er.

Det er behandlet og beskrevet på næste side