Medlemmer af bestyrelsen for Kerteminde Biblioteks Venner:

Formand:
Jonie Kristensen, tlf. 6055 7455,  kontakt: mail
Postadresse: Sybergsvej 2A, 5300 Kerteminde

Kasserer:
Lisbeth Aavang Jensen, tlf. 2496 4599, kontakt: lisbeth.aavang.jensen@gmail.com

Postadresse: Snerlevej 10, 5300 Kerteminde

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lucy Bergström, tlf 5131 7570, 6597 7990
Anne-Marie Nordtorp, tlf. 2099 2037
Kirsten Hegner, tlf. 2561 2249
Lone Skov, tlf 61413800

Finn Thrane, tlf.6160 4296

Hjemmeside: kontakt mail

Foreningens CVR-nummer: 29674590

Formandens eller kasserens postadresse benyttes som foreningens postadresse.