Alle interesserede er velkommen til at støtte foreningens formål ved at blive medlemmer af Kerteminde Biblioteks Venner.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren: lisbeth.aavang.jensen@gmail.com.

Kontingent (medlemskab) koster 125 kr/år.

Kontingent betales ved indmeldelse og derefter omkring årsskiftet for løbende medlemskab.

Opkrævning udsendes sammen med nyhedsbrevet i januar måned, og betaling sker ved overførsel af beløb til

  • foreningens konto: 0828 0003592995 (Sparekassen Fyn). Husk at mærke med “kontingent” og navn.

Medlemmer bedes om muligt oplyse deres e-mail adresse til kassereren for at lette kommunikation til medlemmerne fra bestyrelsen. Hendes adresse er lisbeth.aavang.jensen@gmail.com.