Kerteminde Biblioteks Venners Historie

Idéen for Kerteminde Biblioteks Venner kom ud af et besøg Jonie Kristensen aflagde på biblioteket i Grand Rapids, Minnesota, hvor hun stiftede bekendtskab med Friends of the Library foreningen.
(De fleste biblioteker i USA har Friends of the Library støtteforeninger, som styrker biblioteker og står for mange arrangementer og programmer på bibliotekerne)
Se her

Jonie Kristensen og Inge Laurvig Borch talte med daværende leder af Kerteminde Bibliotek, Jens-Erik Korntved, som støttede idéen, og der blev holdt et første møde for alle interesserede d. 22. januar 2004, hvor der deltog ca. 15 mennesker. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 11. marts 2004, med ca. 20 deltagere, og en bestyrelse blev valgt. (Se ”Vedtægter” på hjemmesiden).
Snart blev der etableret oplæsningsgrupper som læste på plejehjemmene i kommunen samt læsegrupper (hvoraf der nu er 6 aktive grupper). Gennem årene siden 2004 har Kerteminde Biblioteks Venner afholdt adskillige foredragsaftener, sangaftener, lørdagscaféer, m.m. Disse kan man læse om under ”Aktiviteter” på hjemmesiden. Det første store salg af brugte bøger doneret af borgere på Kerteminde egnen blev afholdt i efteråret 2004, og siden afholdt hvert efterår, nu altid i uge 42 på Mødestedet på Strandvejen i Kerteminde. En stor del af overskuddet på salgene gives årligt til Kerteminde Bibliotek, til køb af bøger og materialer.

Allerede i efteråret 2004 blev foreningen nødt til at ytre sig angående planlagte kraftige nedskæringer på bibliotekets budget, uden at det havde den store effekt på beslutningen fra kommunens side. I flere år har foreningen holdt øje med de politiske signaler angående bibliotekets fremtid, og regelmæssigt har blandet sig i debatten om budgettet. Foreningen har haft god kommunikation med Kerteminde kommunes Kultur – og fritidsudvalg. I sommeren 2009 samlede foreningen 1516 underskrifter i protest mod bebudede særlig drastiske nedskæringer på biblioteksområdet. Nedskæringerne blev ikke helt så store som først foreslået, og frygten for, at Kerteminde kommune skulle have kun ét bibliotek, er nu formindsket. Men at åbningstiderne er blevet reduceret, er besværligt og trist for brugerne.

Ved at søge støtte fra fonde, har Kerteminde Biblioteks Venner formidlet køb af et klaver, højskolesangbøger, og et teleslyngeanlæg til den gamle byrådssal. Og senest har en fond støttet køb af en stor skærm i stueetagen til meddelelser om arrangementer i byen og på biblioteket.
Senest har foreningen bekostet fornyelse af den gamle retssal, og gjort den brugelig som lille møde- og udstillingslokale.

Kerteminde Biblioteks Venner har altid understreget at foreningens arbejde ikke er ment som en aflastning af bibliotekets personale, fordi vi tror på den store værdi af fagligt uddannede personale på biblioteker. Derfor holder vi et vågent øje på tankerne om et åbent bibliotek, ved hjælp af adgangskort for borgere. At kunne bruge biblioteket når man vil, er en god idé, men foreningen ønsker absolut ikke at personalet nedskæres som resultat. Kerteminde Biblioteks Venner er en støtteforening og ikke en brugerforening, så vores rolle bliver fortsat at styrke biblioteket som kulturcenter under de nye omstændigheder.

Bestyrelsen