“Hvor går grænsen”

Højskoledage i Kerteminde

om etiske, litterære og politiske grænser

 

image009

TORSDAG D. 6. – LØRDAG D. 8. OKTOBER 2016

Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.


Download

til udskrift.


Torsdag den 6. oktober kl. 19:00

Adresse: 

Den gamle byrådssal, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde.

Liv og død i menneskets hænder.

Foredrag og debat med Ole Hartling, overlæge , dr.med.

olehartling 2002-300

Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået mange muligheder og valg og valgmuligheder.

Men samtidig er vi individualister og skal selv sikre vores velfærd og lykke. Den højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død – tænker vi.

Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler, men er det at tage magt over for meget ? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes – fordi vi overlades til os selv?

Entré: 60 kr.


Fredag den 7. oktober kl. 19:00

Adresse:

Den gamle byrådssal, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde.

Nyere dansk litteratur – tendenser og grænser

Foredrag og debat af Anne-Marie Mai, professor, SDU.

mai-uds-300-s

Der er gang og grøde i dansk litteratur her i 10’erne. Mange nye forfatterskaber ser dagens lys, og etablerede forfattere lægger nye hovedværker til deres opus. Der skrives på livet løs i traditionelle genrer som noveller, romaner og digte.

Men som ordets kunst erobrer litteraturen også nye medier og dukker op som alt fra sangtekster og spoken words til SMS-noveller og blog-digtning.
Foredraget giver et overblik over tendenser i dansk litteratur netop nu og beskriver de grænser, der krydses, tematisk, æstetisk og genremæssigt.

Der inddrages tekster af blandt andet Jens Blendstrup, Theis Ørntoft, Asta Olivia Nordentoft, Stine Askov, Peder Frederik Jensen, Christina Hagen, Peter Laugesen. Klaus Høeck og Kirsten Thorup.

Entre: 60 kr.


Lørdag den 8. oktober kl. 10:00

Adresse: Den gamle byrådssal, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde.

Politiske grænser, ideologier og udfordringer.

Foredrag og debat med Elisabet Svane, politisk redaktør, Fyens Stiftstidende.

es-2764051-uds

Hvor går grænsen for vælgernes tålmodighed med politikerne ?  Hvor går grænsen for, hvad de gamle ideologier kan svare på, når de nutidige udfordringer er spørgsmålet? Deler vælgerne og politikerne de samme udfordringer ?

Entre: 60 kr.


Kl. 12:00 Spisepause (Den Gamle Byrådssal)

En Gratis Håndmad.


Lørdag den 8. oktober kl. 13:00

Adresse:

Den gamle byrådssal, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde.

Fra massemedier til en hel masse medier.

Foredrag og debat af Lasse Jensen, mediejournalist, Jensen & Kompani ApS

lassejensen-dr-300

Jensen ser tilbage på 50 år i journalistik.

Et halvt århundrede hvor alting blev forandret, og medieverdenen  kom til at se radikalt anderledes ud.

Fra Middelfart Venstre blad til Facebook.
Medieudvikling, der udfordrer både økonomiske, etiske og journalistiske grænser.

Entre: 60 kr.


Kl. 15:00 KAFFEPAUSE (den gamle byrådssal)

Gratis.


Lørdag den 8. oktober kl. 15:30

Adresse: Den gamle byrådssal, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde.

Koncert

ole-mia-300

Ole Vedby Jørgensen og Mia Rubinstein synger blues,

”Flisegang” spiller blues i mange varianter, fra Chicago-blues til rhythm and blues og gamle, rygende klassikere. Ole Vedby Jørgensen spiller ekvilibristisk guitar og mundharmonika, og Mia Rubinstein bidrager med sin glødende sangstemme.

Gratis.


 

Kertemindedage 2016

  • Hvor går grænsen, etisk, litterært, i forhold til massemedier og i forhold til politik, herunder kulturpolitik?
  • Hvor går grænsen for menneskekroppen?
  • Hvor går din grænse?
  • Hvad er grænseoverskridende for dig?

Samfundet udstikker normer og grænser for måden vi lever sammen på.
Er der en tendens til, at konventioner og menneskerettigheder vi troede var givet, er i skred?

Ole Hartling siger:” Vi lader som om vi har styr på liv og at liv kan kontrolleres, men vi har fået så mange valg. Evner vi at vælge rigtigt?

“Alle de nye medier udfordrer økonomiske, etiske og journalistiske grænser” siger Lasse Jensen.

Højskoledagene vil sætte spørgsmålstegn ved nogle af de grænser, som  tilværelsen rummer.

Kultur er ikke teater

og sange, danse og spil.

Kultur er hele den samlede sum

af det vi erfarer os til.

Carl Scharnberg

Kertemindedage 6. – 8. oktober 2016 arrangeres i et fællesskab mellem

Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.

www.kertemindedrigstrupkirker.dk og www.kertbibvenner.dk

TORSDAG D. 6. – LØRDAG D. 8. OKTOBER 2016