Formål

Foreningens hovedformål er at styrke Kerteminde Bibliotek som kulturcenter for Kerteminde og omegn.

(Foreningen var stiftet som en støtteforening for Kerteminde Bibliotek).

 

Langsigtede visioner

Kerteminde Biblioteks Venner vil gerne medvirke til at styrke de demokratiske samtaler i lokalsamfundet. Renoveringen af Kerteminde Bibliotek har åbnet for megen mødeaktivitet på biblioteket. Den gamle byrådssal og to gode mødelokaler gør det muligt for borgere at samles om vigtige emner på neutral grund. Foreningen arrangerer møder med emner af lokal, national og global interesse.

Kerteminde Biblioteks Venner vil gerne bidrage til bedre integration af samfundsborgere født i andre lande, ved at opfordre dem til at deltage i arrangementer på Kerteminde Bibliotek.

Kerteminde Biblioteks Venner vil gerne bidrage til at børn og unge lærer at elske bøger og bruge biblioteket. Der er brug for forskellige initiativer fra frivillige, som arbejder på at gøre bogens fiktive såvel som oplysende verden spændende for børn.

Helt overordnet deler og støtter Bibliotekets Venner de visioner som Kerteminde Kommune har for fremtidens åbne bibliotek.