Foreningen har etableret diverse læsegrupper for medlemmer, som kan lide at læse en god bog og drøfte den med hinanden.

Bøgerne bestilles gruppevis på biblioteket og grupperne mødes ca. en gang i måneden enten i et mødelokale på biblioteket eller privat. Se mere i den vejledende introduktion nedenfor, og husk at hver læsegruppe finder sin egen stil og form. Vejledningen er kun en af mange muligheder.

Der er læsegrupper i både dansk og engelsk litteratur.
Hvis du er interesseret og vil have flere oplysninger, kontakt os på lucybergstrom@gmail.com eller ring til Lucy Bergström, 51317570.

Ved start af nye læsegrupper – tanker til overvejelse:

Mødested og plan:

På biblioteket (lokalet skal reserveres hos Kerteminde Bibliotek) eller hos hinanden. Men møder i hjemmet skal jo helst ikke kræve stor servering elle stor rengøring af værtinden! De fleste grupper mødes ca. månedligt, men det er selvfølgelig gruppens valg.

Valg af bogen:

Man kan skiftes til at vælge en bog, eller det kan forhandles om på hvert møde. Det er nemmest med en fast person som bestiller bogen på biblioteket til hele gruppen. Det kan også være værten som vælger den næste bog og bestiller den, så det derved går på skift. Godt at give gruppen et særligt navn, så personalet nemt kan identificere den rigtige liste. Hvert medlem får personlig besked når bogen kan hentes. Giv biblioteket en liste af medlemmer med deres e-mail for besked om ankomst af bøgerne.

Samtalen om bogen:

Godt med en runde først, hvor hver deltager kommer med første kommentarer og bringer noget frem som man ønsker at diskutere mere i dybden. Så får alle sagt noget, og man etablerer en slags dagsorden til den videre samtale. Måske den der har forslået bogen, kan give lidt baggrund for den eller om forfatteren.  Hvis deltagerne skriver nogle få notater for sig selv på forhånd, hjælper det gruppen komme ”hele vejen rundt” om bogen. Evt. en grydeske holdes af den der taler, og man kan markere at man gerne vil være den næste, der har grydeskeen…så kommer alle bedre til ord, og man undgår at snakke i munden på hinanden. Men med lidt selvdisciplin kan det sagtens fungere uden den fysiske ske.

Samtale om løst og fast:

Jo bedre man kender hinanden efterhånden, jo mere kommer der andre emner end bogen på bordet! Så man skal nok vælge en form: skal den anden slags snak komme før eller efter bog samtalen? Og skal man have en aftale om en bestemt slags ”tilbage til emnet” tradition/disciplin?

Det indlysende:

Deltagere, der er forhindrede, behøver straks kontakt fra nogen i gruppen der kan fortælle om de næste aftaler: bog titel, mødested og mødedag/tidspunkt.

Bibliotekets Venner har ingen rolle at spille efter gruppen er etableret, men vi kan altid blive bedt om at prøve på at finde nye medlemmer, hvis det behøves.

Medlemmer af læsegrupperne behøver ikke at være medlemmer af Kerteminde Biblioteks Venner, men foreningen selvsagt har gavn af så mange medlemmer som muligt, så vi opfordrer gerne.