Farvel til Jonie

Jonie Kristensen, idékvinden bag Kerteminde Biblioteks Venner og vores mangeårige formand (i to perioder) er død efter kort tids sygdom. Hun brændte for biblioteket og ville støtte det, dels for at skabe mere liv omkring denne enestående kulturinstitution og dels for at være med til at sikre bibliotekets overlevelse. Der har været flere underskriftsindsamlinger gennem årene fra starten i 2004. I skrivende stund, ser det ud til, at Kerteminde Bibliotek får endelig en permanent placering i Netto-bygningen, Strandvejen 39-43 fra sidst i 2023. Denne nyhed ville have glædet Jonie, som døde 20 dage før, beslutningen kom fra Kerteminde Byråd. Vi i foreningen glæder os på Jonies vegne, også fordi hun gjorde sit for, at vi bliver spurgt om vores ideer til indretningen af det nye bibliotek, som vil tilgodese alle tænkelige brugere og funktioner. Tak, Jonie!

Lucy Bergström, formand

To Christmas Carol…or not…

Det er endnu uvist, om det bliver muligt at holde vores klassiske sangaften med Christmas Carols, skyldet corona-restriktioner. Vi håber på det bedste og vil endnu ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre. Det er lige før, at det ikke bliver jul, hvis vi ikke kan synge de kære, gamle, engelske julesange. Indtil videre håber vi meget på, at det kan lade sig gøre i dec. 2020.

Læsegrupper giver din læsning en ekstra dimension

I Kerteminde Biblioteks Venner gør vi, hvad vi kan for at støtte læselysten og biblioteket i det hele taget. Derfor har vi være “fødselshjælpere” for flere læsegrupper, hvor alle læser samme bog (bestilt via biblioteket) og siden mødes for at snakke om bogen. Den drøftelse giver alle nogle nye vinkler på bogen og man går beriget fra disse møder. Hvis du kunne tænke dig at være med i en læsegruppe, skriv til Inge Laurvig-Borch, laurvig93@icloud.com, eller ring til hende på 60 13 85 62.

Bogsalget er på jagt efter et nyt hjem

Kerteminde Biblioteks Venner holder ikke bogsalg i den kommende uge, et brud med mange års hektisk aktivitet i efterårsferien. Grunden er på ingen måde, at vi er trætte af at organisere og sælge de mange hundrede, endda tusinder af bøger, vi har på lager, som er donationer fra lokale borgere. Men det lokale, vi har brugt i mange år, Mødestedet, står til nedrivning, og trods tilbud om et alternativ lokale fra kommunen, Kerteminde Byskoles festsal, vil vi bruge denne forandring til at se, om ikke vi kan finde en ny mulighed. Det, vi drømmer om, er at finde et lokale, hvor vi både kan tage imod bogdonationer OG sælge bøger. Hvis dette skulle vise sig at være muligt, om det så er en ubrugt spejderhytte, et lagerlokale i industrikvarteret, eller hvad ved jeg, vil vi fremover kunne holde bogsalg en gang i måneden i stedet for en gang om året. Frivillige kunne sætte de nyankomne bøger på hylder løbende, og der kunne være mere styre på bøgerne, cd’erne, pladerne, mv. Det, vi behøver, er et lokale som er lettilgængeligt (ikke i en kælder eller på 1.sal), og hvor der er varme og et toilet. Vi kan betale for varme og vand, men ikke husleje. Måske kender du lige stedet, vi skal bruge!

Kontakt Lucy Bergström, lucybergstrom@gmail.com, med gode ideer.

Kultur og Politik

Bogen med den titel er skrevet af Carsten Topholt og er udgivet på Multivers forlag. Bogen kan anbefales som oplæg og vidensgrundlag for en kulturdebat, herunder også en biblioteksdebat om bibliotekets rolle i samfundet.

Citat fra bagsiden: “Da embedsmænd i forbindelse med statsbankerotten i 1813 foreslog at lukke Kunstkammeret, skulle kong Frederik VI have udbrudt :

“Vi kan vel være elendige og fattige.

Skal vi nu også være dumme ?”

Hjemmeside Ændring

Vi har i længere tid haft mange problemer med hacker angreb på hjemmesiden. Koden er derfor udskiftet med nyere versioner, nogle usikre funktioner er fjernet og en del sikkerhedstiltag er der også lagt på.

På det mere synlige plan betyder det også et udseende er ændret, men indhold stort set bevaret.

Det er ikke den endelige version fra starten, flere ændringer vil komme gradvist. Målet er at have den endelige nye version etableret inden efterårs sæson 2019 starter, altså i løbet af juli eller måske starten af august

Principielt er den opbygget som hidtil med nogle faste sider der har de mere statiske oplysninger om foreningen og biblioteksverdenen. Samt naturligvis også meget om bøger og foreningens virke.

Det dynamiske er kalenderen med annonceringer af aktiviteter og senere kommer muligvis også en blog med nyhedsbeskeder og og andre betragtninger. (som denne besked). I den nye version vi der være mere fokus på, og brug af, disse korte meddeleser og nyheder. Siden bliver mere med avis-præg end det hidtidige leksikon præg. Kalender funktion og annoncering af arrangemente er stadig en væsentlg del af hjemmesiden.

Facebook og sociale medier, det undersøges om det kan/skal genoptages.