Hvornår:
15. marts 2023 kl. 15:00 – 17:00
2023-03-15T15:00:00+01:00
2023-03-15T17:00:00+01:00
Hvor:
Kerteminde Bibliotek, mødesalen
Strandvejen 4-6
Pris:
Gratis
Kontakt:
Lucy Bergström
51317570

Kom og være med til foreningens festdag, hvor vi fejrer fremgang og deler gode ideer med alle medlemmerne. Kom med jeres forslag til nye tiltag.

Kl.15 vil der være kaffe, the, oldemors kringle og musik ved Poul Kjellberg og Hans Ulrik Riisgård. Alle er velkomne, dog kun medlemmer kan stemme.

Inden generalforsamlingen, vil bibliotekar Lone Svensson indvie os bl.a. i planerne for indretningen af det nye bibliotek. Vi vil spille en stor rolle i dette, ved at vi kan søge fondsmidler til etablering af visse dele af inventaret, mv.

Så holder vi generalforsamling, hvor alle kan komme til ord.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse.
– Fastsættelse af kontingent
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og
2 suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
På valg er:
Lucy Bergström (formand) – Lucy modtager genvalg
Kristen Mikkelsen – Kristen modtager genvalg
Hanne Sindberg – suppleant – Hanne modtager genvalg
Suppleant nr. 2 er ubesat efter at Anne-Marie Nordtorp trådte ind i bestyrelsen
som følge af Jonie Kristensens død.

– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Indkomne forslag
Bestyrelsen vil foreslå en ændring i vedtægterne under Medlemmer: Hvor der nu står
“Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest med 1
måneds varsel før 1.januar.” vil vi forenkle sætningen til “Udmeldelse skal ske ved
skriftlig henvendelse til kassereren.”
Bestyrelsen vil også foreslå etablering af en ressourcegruppe af medlemmer, som
gerne vil kontaktes i forbindelse med korte, praktiske opgaver.
– Eventuelt
Her vil der være tid til diskussion og brainstorming.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før. Send eventuelle forslag til lucybergstrom@gmail.com.