Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for Kerteminde Biblioteks Venner afholdes hvert år i marts måned.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har retten til at deltage og har stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på skift for 2 år ad gangen.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Se vedtægterne

Der er ingen kommende begivenheder.