Sommerbrev 2019

Sommerhilsen fra bestyrelsen

Temaet for Kertemindedage 2019 er ”MURE” i anledning af 30 årsdagen for Berlinmurens fald. Vi kommer omkring mange andre emner, inspireret af begrebet ”mure”.  Det udførlige skriftlige program for Kertemindedage kan fås på biblioteket i august og september. Bemærk, at det er absolut bedst, at købe billetter på forhånd til foredragene på Kerteminde kirkekontor for at sikre sig plads (fra sidst i juli).

Én af Kerteminde Biblioteks bibliotekarer, Ulla Mohr, gik på pension d. 20. juni efter mange års arbejde. Vi vil savne hendes nærvær og hjælpsomhed og ønsker hende alt vel i fremtiden.

(mere…)

Kultur og Politik

Bogen med den titel er skrevet af Carsten Topholt og er udgivet på Multivers forlag. Bogen kan anbefales som oplæg og vidensgrundlag for en kulturdebat, herunder også en biblioteksdebat om bibliotekets rolle i samfundet.

Citat fra bagsiden: “Da embedsmænd i forbindelse med statsbankerotten i 1813 foreslog at lukke Kunstkammeret, skulle kong Frederik VI have udbrudt :

“Vi kan vel være elendige og fattige.

Skal vi nu også være dumme ?”

Hjemmeside Ændring

Vi har i længere tid haft mange problemer med hacker angreb på hjemmesiden. Koden er derfor udskiftet med nyere versioner, nogle usikre funktioner er fjernet og en del sikkerhedstiltag er der også lagt på.

På det mere synlige plan betyder det også et udseende er ændret, men indhold stort set bevaret.

Det er ikke den endelige version fra starten, flere ændringer vil komme gradvist. Målet er at have den endelige nye version etableret inden efterårs sæson 2019 starter, altså i løbet af juli eller måske starten af august

Principielt er den opbygget som hidtil med nogle faste sider der har de mere statiske oplysninger om foreningen og biblioteksverdenen. Samt naturligvis også meget om bøger og foreningens virke.

Det dynamiske er kalenderen med annonceringer af aktiviteter og senere kommer muligvis også en blog med nyhedsbeskeder og og andre betragtninger. (som denne besked). I den nye version vi der være mere fokus på, og brug af, disse korte meddeleser og nyheder. Siden bliver mere med avis-præg end det hidtidige leksikon præg. Kalender funktion og annoncering af arrangemente er stadig en væsentlg del af hjemmesiden.

Facebook og sociale medier, det undersøges om det kan/skal genoptages.