Lørdagscaféer efterår 2019

Lørdag d. 14. september:
Inge van Dijk omtaler Hertha Müllers bog,
Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig.
Musik: Annette Jørgensen synger og Kirsten Hegner spiller.

Lørdag d. 12. oktober:
Aksel Hundslev omtaler egen bog, Under Kastanietræet.
Musik ved elever fra Kerteminde Musik og kulturskolen.

Lørdag d. 9. november:
Flemming Fischer omtaler egen bog, ”Dæmonernes Dans”.
Musik ved Kertemindekoret under ledelse af Maria Hørup.

Bemærk: Der afholdes ikke Lørdagscafé i december 2019.