Kerteminde Biblioteks Venner dækker sine aktiviteters omkostninger med de årlige kontingenter og med noget af overskuddet fra bogsalget.

Der er ca. 125 medlemmer i 2018.

Foreningen er godkendt under kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Foreningen søger økonomisk støtte fra f. eks. fonde til særlige projekter. Teleslyngeanlæg, klaver og sangbøger i den gamle byrådssal i det gamle bibliotek i det gamle rådhus på torvet er finansieret af sådanne bevillinger. Istandsættelse af den gamle retssal (også i det gamle rådhus) på torvet er derudover også dækket over foreningens driftsudgifter på samme måde som indkøbet af bøger til biblioteket.

Efter biblioteket blev flyttet til det gamle posthus, har foreningen støttet opsætning af teleslynge i mødesalen, samt overført klaveret ved flytningen.